AK Gruppen AS

AK GRUPPEN logo

We are looking for masons!

We are constantly experiencing great demand for more masons on our team.

We are looking for someone who takes responsibility for their own tasks, but at the same time is good at working as a team towards one and the same goal – A perfect result.

You will carry out minor and major work related to the masonry profession.

The position mainly concerns masonry in new construction, rehabilitation as well as smaller individual jobs in the private sector.

Typical tasks:

 • Foundry worker
 • Brick walling
 • Leca masonry
 • Wet room
 • Leveling
 • Plastering
 • Tile etc.

Criteria:

 • Has professional certificate or documented experience
 • Speaks fluent Norwegian and/or English
 • Driving license class B
 • Good expertise and overview within the masonry profession
 • Is proud of his subject
 • Is accurate and responsible

We offer:

 • Permanent employment
 • Exciting projects with varying tasks
 • Competitive salary and travel allowance
 • Help for housing acquisition
 • A good environment to work in
 • Possibility of further development

Are you our new employee?

Send your CV by email to post@akgruppen.no and you will be contacted within a short time.

Vi søker murere!

Vi opplever stadig stor etterspørsel etter flere murere på vårt lag.

Vi søker etter deg som tar ansvar for egne oppgaver, men samtidig er flink til å jobbe som et lag mot et og samme mål – Et perfekt resultat.

Du vil utføre mindre og større arbeidsoppgaver tilknyttet murerfaget.

Stillingen dreier seg i hovedsak om muring innen nybygg, rehabilitering så vel som mindre enkeltjobber i det private.

Typiske oppgaver:

 • Støparbeider
 • Tegl-muring
 • Leca-muring
 • Våtrom
 • Avretting
 • Pussing
 • Flis mm.

Kriterier:

 • Har fagbrev eller dokumentert erfaring
 • Snakker flytende norsk og/eller engelsk
 • Førerkort klasse B
 • God kompetanse og oversikt innenfor murerfaget
 • Er stolt av faget sitt
 • Er nøyaktig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr:

 • Fast ansettelse
 • Spennende prosjekter med varierende oppgaver
 • Konkurransedyktig lønn og reisegodtgjørelse
 • Hjelp til boliganskaffelse
 • Et godt miljø å jobbe i
 • Mulighet for videreutvikling

 
Er du vår nye medarbeider?

Send din CV på mail til post@akgruppen.no og du vil bli kontaktet i løpet av kort tid.