AK Gruppen AS

Onsøyheimen-sykehjem

Onsøyheimen Sykehjem

Onsøyheimen sykehjem er et nyoppført helse-bygg på Ørebekk, Gressvik i Fredrikstad kommune. Vi har utført tegl-fasaden med to ulike varianter teglstein på om lag 6150m2 i perioden Mai 2022–Februar 2023. Teglen er murt i ½-steinsforbandt med konkavefuger inkludert tegl i smyg. Solavskjerming er prosjektert og utført bak tegl-fasaden som gir et rent og flott uttrykk i fasadelivet.